อสม.เมยวดี ปันน้ำใจช่วยเหลือน้ำท่วม

วันที่ 18 กันยายน 2562โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.เมยวดี
โดยการนำของ นายธีระศักดิ์ เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ อำเภอ
15-16 กันยายน อสม.ขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง จากชาวบ้าน
17 กันยายน คณะกรรมการชมรมฯ ออกเก็บของรับบริจาค จากทุกหมู่บ้าน มารวมกัน ณ ที่ทำการชมรมฯ
18 กันยายน คณะกรรมการชมรมฯ ช่วยกันแพ็คสิ่งของบริจาค
-- ข้าวสารเหนียว ถุงละ 2.5 กก.ประมาณ 1 ตัน
-- ข้าวสารจ้าว ถุงละ 2 กก. ประมาณ 500 กก.
-- อาหารแห้ง + น้ำดื่ม
19 กันยายน นำข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ สู่ผู้ประสบอุทกภัย อ.เสลภูมิ อ.ทุ่งเขาหลวง

อสม.เมยวดี ช่วยเหลือน้ำท่วม 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.