ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และ แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.