คัดเลือกประธาน อสม.อำเภอเมยวดี 2563

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์ สาธารณสุขอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ในการประชุมประธาน อสม. ทั้ง 43 หมู่บ้าน ประธาน อสม. ทั้ง 4 ตำบล อ.เมยวดี เพื่อคัดเลือกประธาน อสม.อำเภอ วาระ ปี 2563 - 2566 ผลการคัดเลือก ได้ นายธีระศักดิ์ เย็นวัฒนา เป็นประธาน อสม. อำเภอเมยวดี (คนเดิม)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.